top of page

Netwerk Apostolische geschiedenis – 2021 "Der Fall Collette"

Bijgewerkt op: 26 feb. 2021

Update Vrijdag 26 februari 2021

Foto De Treek, Leusden, op 8 februari 2021 – Wat ligt er allemaal onder deze sneeuwlaag verborgen….


Hierbij open ik een nieuw blog om in voorkomende gevallen aandacht te geven aan interessante artikelen die bij het Netzwerk worden gepubliceerd en raakvlakken hebben met onze vaderlandse Apostolische geschiedenis

Dit netwerk is in zijn algemeenheid zeer betrokken bij de geschiedenis van de Apostolische beweging in al zijn verscheidenheid. Zij wil niets liever dat velen hiervan kennis nemen. Ik raad iedereen aan eens een kijkje te nemen op hun website. Mocht je geïnteresseerd zijn in kerkgeschiedenis is een lidmaatschap zeker de moeite waard. De leden ontvangen een aantal malen per jaar een serie artikelen over diverse onderwerpen uit de geschiedenis van diverse Apostolische richtingen.


Met toestemming van Mathias Eberle, de voorzitter van dit Netwerk, mag ik onderstaand artikel op mijn blog plaatsen. Ik ben hem hiervoor zeer erkentelijk!

Ook twee Nederlandse broeders hebben hun bijdragen aan de totstandkoming van dit artikel bijgedragen. Te weten John Clarence Berendsen en Edwin Diersmann.


Het is een brisant verhaal. In het verleden had ik wel eens iets hierover gehoord van mijn oom, de Opziener Versteegh. Maar niet zo diepgaand als Mathias deze geschiedenis hier beschrijft. De kern van het verhaal past helemaal in de sfeer rondom Stamapostel J.G. Bischoff en zijn boodschap. Ook zoals ik die zelf later heb waargenomen in het district Arnhem en Utrecht. Oordeel zelf.


Hierbij een link naar de genoemde website:


En het genoemde artikel in PDF:

NAK der Fall Collette Netzw Ap Geschicht
.
Download • 19.42MB

Mysterie in de Evangelisch Lutherse Kerk te Amersfoort tijdens de Vredesweek 2018


Zodra een vorm van geloven, voor waar houden van een boodschap in zijn algemeenheid, zonder redelijke argumenten tot het hoogste, heiligste weten wordt verheven, treedt er fundamentalistisch denken in werking. Elke vorm van redelijkheid wordt hierbij uit het oog verloren, en alles wordt ondergeschikt gemaakt aan het grootse heilige doel. Het Machiavellistische denken wordt in gang gezet: Het doel heiligt dan de middelen. En misbruik van macht licht op de loer. Met alle gevolgen voor goedwillende gelovigen.


Het diepe mysterie van ons menselijk bestaan wordt uit het oog verloren, ja zelfs ontkend. Het Heilsplan van een hogere macht is in eenvoudige bewoordingen geheel verklaarbaar en terug te voeren op het heilige boek Openbaring. Hiervoor is geen wetenschappelijke kennis nodig. Ja wordt zelfs als een hinderpaal gezien.


Zodra echter de enige zekerheid in dit leven, de dood, op ons pad komt en het z,g, Heilsplan tot zijn echte proporties terugbrengt, treedt onmiddellijk cognitieve dissonantie in werking[i].

Voor mij blijft dan anno 2021 de vraag open of de NAK zich na de excuusbrief[ii] van Wilhelm Leber in 2013 voldoende uit haar verleden heeft geleerd om een dergelijke catastrofe bij soortgelijke ontwikkelingen als na WO II in de toekomst te voorkomen.

Het fundamentalistisch denken kan alleen tegemoet getreden worden als de invloed van het chiliastisch gedachtengoed uit het boek Openbaring, dat als neerslag in de Catechismus is opgenomen, nog veel sterker zal worden ingeperkt. Daarnaast zijn een ontwikkeling van gelijkberechtiging van ieder mens, zonder aanzien des persoons, gender of huidskleur, openbaarheid van bestuur en het stimuleren van respectvolle dialoog in de gemeente absolute voorwaarden.


Botsende stromingen als "The Russian River" uitmondt in de Grote Oceaan


Mijn stelling 3:

De NAK kan alleen tot een meer volwassen Christelijke kerk uitgroeien als aan bovenstaande voorwaarden zal worden voldaan.


721 weergaven4 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

4 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Ronald Boerkoel
Ronald Boerkoel
Mar 06, 2021

Mooi verhaal van der Fall Collette. Ik kan je daarbij helemaal volgen, en beamen wat je verder in je nieuwe blog stelt. Vanuit de NAK gezien bevinden wij ons echter op een glijdende schaal “naar beneden”, en ik zelf heb het gevoel dat ik daar ondertussen helemaal aan het einde onderaan ben aangeland. Overigens in alle dankbaarheid. Alleen jammer dat diaken Collette zelf nauwelijks iets persoonlijks heeft nagelaten waaruit we zijn zieleroerselen zonder omwegen hadden kunnen begrijpen. Dus vrijwel alles wat er over diaken Collette gezegd wordt, is uit tweede hand. Ik moet echter ook zeggen dat de auteur toch uitermate zorgvuldig te werk is gegaan in zijn verhaal, compliment. Maar ook hier speelde dus weer een klein drama, onvrede,…


Like

Dag Gerrit, Zandvoort ontleen ik aan het onderwerp-Collette in "Netzwerk Apostolische Geschichte", waar in PDF een ledenoverzicht (aantallen, maar geen namen) staat. Het verbaasde me. Ik wist dit niet en vraag me af wie dit waren. Ik weet dus ook niet hoe ze bijeen kwamen.

In Hoorn was er langduriger geen HAGEA-gemeente. Waarschijnlijk zal de NAK-Holland in klein verband (huiskamer ?) het initiatief hebben genomen. Naderhand was het volgens mij een belangrijke NAK-Holland gemeente in de provincie.

Mvg. Emile.


Like

De N.A.K. in Nl. ontstond in Hoorn net als in Santpoort/IJmuiden dus na 1954.

30 leden in Amsterdam en 6 te Zaandam.

8 tot 5 leden in Zandvoort.

Bovenstaande aan- en afwezigheden had ik niet zo verwacht en zeker niet de aanwezigheid in Zandvoort.

Like
Gerrit Sepers
Gerrit Sepers
Mar 04, 2021
Replying to

Dag Emile, Hartelijk dank voor je reactie. Uit jouw verhaal begrijp ik dat er in Hoorn ook een plaats van samenkomst is geweest in de tijd van NAK Holland? In een gebouw of een huiskamerdienst? Wat Zandvoort betreft is dat nieuw voor mij. Kun je er nog meer over vertellen? Alle goeds, Gerrit

Like
Post: Blog2_Post
bottom of page