top of page

Hoe heeft ’t ooit zover kunnen komen _ Hoofdstuk 21

Bijgewerkt op: 10 feb. 2023

De reuring over het interview en de exclusiviteit

Update Vrijdag 10 februari 2023

Woensdag 8 februari 2023


In dit hoofdstuk sta ik stil bij de gebeurtenissen die dit jaar 25 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Namelijk het jaar 1998 waarin DAp. Pos aan alle gemeenten in Nederland had aangekondigd “in de rust te zullen gaan” zoals dat in Apostolisch taal wordt genoemd. In de loop van 1997 had hij tijdens een bezoek bij ons thuis aan mijn vrouw en mij medegedeeld dat ik zijn opvolger zou worden. De datum van zijn terugtreden was vastgesteld op zondag 6 december 1998. Hij had zich voorgenomen zoveel mogelijk gemeenten in Nederland en overzeese gebieden nog eenmaal te bezoeken. Ik zou hem en zijn vrouw naar Suriname en de Nederlandse Antillen begeleiden. Wegens de lange trip zou Willy niet meegaan om de kinderen thuis niet alleen te laten.


Mensen houden wierookstokjes vast terwijl ze bidden voor geluk in Yonghegong, of de Lama-tempel, voor het nieuwe maanjaar, op 22 januari 2023 in Peking, China (The Atlantic)


Rond de jaarwisseling ’97-98 vond er een interview met mij plaats door het redactieteam van het “Jeugd Magazine”. Ditmaal uit het district Amsterdam. Dit maandblad hadden we juist opgericht om jonge mensen meer bij de Nieuw-Apostolische Kerk te betrekken. Bij ons thuis vond een openhartig gesprek met deze jonge mensen plaats. Voor mijzelf had ik het gevoel dat ik vanuit moreel ethisch perspectief niets grensoverschrijdends had gezegd. Toch heeft dit interview binnen de NAK Nederland en daarbuiten voor grote reuring gezorgd. Vooral heeft één zin heeft alle aandacht gekregen.


Op pagina 4 staat namelijk: “Wij hebben onze waarheid en dat mag. Dat is iets waar wij voor staan. Maar dat is niet de absolute waarheid, daar weten we namelijk niet zoveel van. En dat betekent dat we ook alle andere geloofsrichtingen moeten respecteren…. Dus voor onze maatstaven is deze weg de Weg, maar ik ga toch niet zeggen: “Buurman, ik geloof in de Dag der Eerste Opstanding en dat houdt in dat de Heer komt en dan ben ik er niet meer, want ik heb de Heilige Geest en U niet”…


Een vrouw betuigt respect aan haar voorouders door voedsel, fruit en geschenken aan te bieden tijdens traditionele aanbiddingsrituelen in haar huis in de provincie Nakhon Pathom, aan de rand van Bangkok, Thailand, op 21 januari 2023 (The Atlantic)


Mijn conclusie was toen en is nog steeds: Er moet altijd ruimte en respect zijn voor de overtuiging van andersdenkenden. Wij kunnen andere gelovigen niet ontzeggen dat zij geïnspireerd zijn door de Heilige Geest of dat zij bij de Heilige Waterdoop niet de Heilige Geest hebben ‘ontvangen’. Daar gaan wij niet over. Geen enkele Christelijke geloofsrichting kan de Heilige Geest claimen. Oftewel ik kan en mag andere religieuze overtuigingen toch niet delegitimeren[i]. Hierbij denkend aan de woorden in het Evangelie van Johannes hoofdstuk 3 vers acht (NBG51)

“De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is eenieder, die uit de Geest geboren is”.

Voor de volledigheid voeg ik hierbij de hele editie "De Apostel, organisatie en ontwikkeling" van het Jeugd Magazine, nr 9 december 1997 in PDF bij: 8 PDFs

NB: aangezien niet iedereen PDF kan openen heb ik onderaan foto's van het Jeugdmagazine toegevoegd. De kwaliteit is helaas matig.Een priester zegent een kudde schapen tijdens de traditionele dierenzegeningsceremonie die de dag markeert van San Anton (Sint Antonius), de patroonheilige van de dieren, in Muro, op het Spaanse Balearen-eiland Mallorca, op 17 januari 2023. (The Atlantic)

JM GJS NAK 1998 (1)
.pdf
Download PDF • 2.77MB

JM GJS NAK 1998 (2)
.pdf
Download PDF • 1.69MB

JM GJS NAK 1998 (3)
.pdf
Download PDF • 1.40MB

JM GJS NAK 1998 (4)
.pdf
Download PDF • 1.52MB

JM GJS NAK 1998 (5)
.pdf
Download PDF • 1.93MB

JM GJS NAK 1998 (6)
.pdf
Download PDF • 1.51MB

JM GJS NAK 1998 (7)
.pdf
Download PDF • 1.49MB

JM GJS NAK 1998 (8)
.pdf
Download PDF • 1.40MB

Deze editie zou worden uitgegeven tijdens de eerste landelijke Jeugddienst in januari 1998 in de Vereeniging te Nijmegen. Op de donderdag ervoor had de DApostel mij bij hem thuis uitgenodigd voor een gesprek. Belangrijke gesprekken werden nooit op de Centrale Administratie aan de Utrechtseweg te Amersfoort gevoerd. Hij wilde mij spreken over het interview. Het ruim twee uur durende gesprek ging alleen over de bovengenoemde zinnen.

Vanuit zijn bijna absolutistisch denken was er geen enkele ruimte voor begrip van mijn visie.

Toch besloot de DAp deze editie wel te later verspreiden. Dit gesprek is het begin geworden van een totale verwijdering tussen ons beiden.

Ik heb me later de vraag gesteld of dit interview de oorzaak of de aanleiding is geweest van het opvolgingsdrama aan het einde van het jaar 1998. Ik denk het laatste.

Vorig jaar zei een Europese Districtsapostel tegen mij klip en klaar – en mijn vrouw is mijn getuige: “Gerrit, jij was in die periode te progressief voor de NAK. En in de huidige tijd ben je dat nog steeds…”

Er hebben in de loop van de afgelopen 25 jaar zeker veel veranderingen binnen de kerk voorgedaan. Maar is de exclusiviteitsgedachte daar ook een onderdeel van? Of is deze exclusiviteitsgedachte in al zijn volheid nog in de Katechismus van de NAK aanwezig?


De genoemde Europese Districtsapostel bevestigde mij heel duidelijk dat de exclusiviteitsgedachte in de Katechismus[i] hoofdstuk 8 nog steeds prominent aanwezig is en niet is afgezwakt. Oordeel zelf. Ik voeg hierbij de tekst onder de foto bij.


Zonlicht passeert Keyhole Arch tijdens zonsondergang op Pfeiffer Beach in Big Sur, Californië, op 24 december 2022 (The Atlantic)


8.3.6 Die formgerechte Spendung der Heiligen Versiegelung

Während bei der Heiligen Wassertaufe das Wasser und beim Heiligen Abendmahl Brot und Wein die sichtbaren Elemente sind, ist dies bei der Heiligen Versiegelung — dem neutestamentlichen Zeugnis entsprechend — der Gestus der Handauflegung durch den Apostel. Ebenso gehört das Gebet des Apostels zur formgerechten Spendung dieses Sakraments.


Das Sakrament der Heiligen Versiegelung[ii], der Geistestaufe, wird ausschließlich von Aposteln gespendet.

EXTRAKT

In der Heiligen Versiegelung empfängt der Gläubige die Gabe des Heiligen Geistes. (8.3)

Die Herabkunft des Heiligen Geistes auf Jesus geschah nach vollzogener Taufe. Die Salbung Jesu mit Heiligem Geist ist Legitimation seiner Messianität und Hinweis auf das Sakrament der Versiegelung. (8.3.3)

Die durch Jesus verheißene Sendung des Heiligen Geistes erfüllte sich zu Pfingsten. (8.3.4)

Nach dem Zeugnis der Schrift ist die Heilige Versiegelung an das Apostelamt gebunden. (8.3.5)

Die Gabe des Heiligen Geistes wurde erst nach vollzogener Wassertaufe gespendet. (8.3.5)

Das Sakrament der Heiligen Versiegelung wird ausschließlich von Aposteln gespendet, mit dem Gestus der Handauflegung und einem Gebet. (8.3.6)

Bovenstaande past ook helemaal in de huidige ontwikkeling binnen de kerk als ik op de website https://nac.today/de/home artikelen lees met de volgende titels:


1. Die zentralen Botschaften verstehen: https://nac.today/de/158033/1141793

2. Lesen mit Geist und Verstand: https://nac.today/de/158033/1141783


Voor mij is onderstaande passage bij Nr. 1 van grote betekenis geworden:

a. “Om het Oude Testament te begrijpen, moet het gelezen worden in het licht van het Nieuwe Testament. Stamapostel Jean-Luc Schneider maakte dit duidelijk in het geestelijke deel van de laatste districtsapostel-bijeenkomst. Het belang van uitspraken in het Oude Testament voor geloof en leer wordt bepaald "door hun inhoudelijke overeenstemming met wat het evangelie leert".

b. “Net als de Schriften van het Oude Testament, zijn die van het Nieuwe Testament door mensen geschreven. Geïnspireerd door de Heilige Geest gebruikten ze hun woorden en kennis om over het leven van Jezus te vertellen en de openbaringen van de Heilige Geest vast te leggen”, vervolgde de kerkleider. De auteurs "hielden ook rekening met de cultuur van het publiek om er zeker van te zijn dat ze het begrepen."


Ik heb mij namelijk de vraag gesteld of hier sprake is van supersessionisme of vervangingstheologie[iii]? Een belangrijk begrip in theologenland. Dit is de stroming die eeuwenlang de dominante visie geweest is in het Christendom. Het uitgangspunt voor de manier waarop in deze stroming de Bijbel geïnterpreteerd wordt is dat de Kerk de plaats van Israël ingenomen heeft, als het volk van God in het Nieuwe Verbond dat door de dood van Jezus Christus gesloten en bekrachtigd zou zijn. Als lezer mag u uiteraard zelf hierover uw eigen mening over vormen. Mijns inziens lijkt hier sprake van een vorm vervangingstheologie.


Ik besef terdege dat ontwikkelingen binnen een kerk heel langzaam

en moeizaam verlopen.

Je ziet het ook terug aan de recente voor de NAK revolutionaire beslissing om wereldwijd vrouwen toe te laten tot een ambt. Op het Afrikaanse continent zijn de gevolgen al duidelijk zichtbaar geworden met kerkscheuringen. In de laatste editie van het EZW (Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen) staat over dit onderwerp een interessant artikel[iv]: „Nach Einführung der Frauenordination: Schisma in der Neuapostolischen Kirche in Afrika“.


Het oude loslaten en het nieuwe goede omarmen is een langdurig en pijnlijk proces.

Naar mijn mening heeft dat ook een rol gespeeld in het opvolgingsproces in NAK Nederland in 1998.


Van een vriend kreeg ik een tip over een dialoog die ooit heeft plaatsgevonden tussen Godfried Bomans[v] en Jan van Kilsdonk[vi], een gesprek tussen een “conservatief” en progressief Rooms Katholiek. Ouderen onder ons zullen zeker Godfried Bomans nog wel kennen met zijn sappige verhalen, met zijn grote gevoel voor humor en een onverslijtbare ironie. Jan van Kilsdonk was de progressieve studentenpastor in Amsterdam die veel betekend heeft voor de homoseksuelen en lesbiennes. Tot de meest geciteerde uitspraken van Van Kilsdonk behoort deze wel: ”Homoseksualiteit is geen afwijking of stoornis, maar een vondst van de Schepper".In meerdere opzichten een heel interessant interview.


Tot slot nog een opvallende uitspraak van genoemde Europese Districtsapostel:

“Voor de NAK zullen drie fundamenten ook in de toekomst ongewijzigd blijven.


a. Het Apostolaat in zijn huidige vorm

b. Het geloof in de wederkomst van Jezus Christus

c. De Heilige Verzegeling zoals vermeld in de Katechismus.Terug naar de realiteit van 2022 en 2023 in Oekraine: een uiterst pijnlijke

afscheidsfoto


Stanislav, 40, neemt afscheid van zijn zoon David, 2, en zijn vrouw Anna, 35, in een trein naar Lviv op het station van Kiev, Oekraïne, op 3 maart 2022. Stanislav blijft om de Russische invasie te bestrijden terwijl zijn familie is het land verlaten om hun toevlucht te zoeken in een buurland. Gezien door de lens van Emilio Morenatti (The Atlantic)


Foto's van het Jeugdmagazine:


_______

______________________

____________

______________

[i] https://de.wikipedia.org/wiki/Katechismus_der_Neuapostolischen_Kirche#:~:text=Der%20Katechismus%20der%20Neuapostolischen%20Kirche,auch%20weltweit%20sowie%20online%20verf%C3%BCgbar. [ii] Het sacrament van de heilige verzegeling, de doop met de Geest, wordt uitsluitend door apostelen toegediend. EXTRACT Bij de Heilige Verzegeling ontvangt de gelovige de gave van de Heilige Geest. (8.3) De neerdaling van de Heilige Geest op Jezus vond plaats nadat de doop voltooid was. De zalving van Jezus met de Heilige Geest legitimeert zijn messianiteit en wijst op het sacrament van de verzegeling. (8.3.3) De door Jezus beloofde missie van de Heilige Geest werd met Pinksteren vervuld. (8.3.4) Volgens het getuigenis van de Schrift is de Heilige Verzegeling verbonden met het apostelschap. (8.3.5) De gave van de Heilige Geest werd pas gegeven nadat de waterdoop voltooid was. (8.3.5) Het sacrament van de heilige verzegeling wordt uitsluitend door apostelen toegediend, met handoplegging en gebed. (8.3.6) [iii] https://en.wikipedia.org/wiki/Supersessionism [iv] https://www.ezw-berlin.de/aktuelles/artikel/nach-einfuehrung-der-frauenordination-schisma-in-der-neuapostolischen-kirche-in-afrika-news/

[i] Niet voor echt verklaren, niet aanvaardbaar, of in Apostolische termen: niet voor geloofwaardig houden. De term uit het Engels: Delegitimeren is een woord dat men tot voor kort in het Nederlands taalgebruik niet of nauwelijks tegenkwam. In het Engels wordt “delegitimization” de laatste jaren vaker gebruikt. In het algemeen staat delegitimeren voor spreken of schrijven over iets of over een groep mensen, alsof hun overtuiging niet geloofwaardig of zelfs onjuist is. Alleen jouw overtuiging geldt. En in het ergste geval dat hun bestaan er niet toe doet. niet zouden behoren te bestaan of gemarginaliseerd zouden moeten worden. Hierbij denk ik aan het Jodendom. In de bovenstaande context is van het laatste natuurlijk geen sprake.

 

1.297 weergaven13 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

13 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
May 31, 2023

Ook in de bijbel heeft het getal 7 een bijzondere betekenis. Het kwam spontaan in me op, al laat ik misschien de schijn van speculatief denken op me, maar ik durf dat risico dan maar op me te nemen: misschien is het geen toeval zijn dat Gerrit in 1987 tot apostel wordt geordineerd, in 1997 een veel betekenend interview geeft met verstrekkende gevolgen, om 7 jaar daarna het ambt terug te geven en in 2007 uit de NAK treedt. Voorzover mijn inzichten reiken kunnen we het goddelijke niet doorgronden, is het niet te doorgronden, maar het goddelijke doorgrondt ons als mensen wel. De vrucht van het laatste, voor wie er open voorstaat, is dat we onszelf de mogelijkheid geven onsze…

Like

Guest
Apr 12, 2023

Beste Gerrit,

De afgelopen maanden heb ik me kunnen verdiepen in je weblog, waarin je de lezer meeneemt in je persoonlijke apostolische geschiedenis onder de titel “hoe heeft het ooit zover kunnen komen _” , inmiddels 21 hoofdstukken Maar liefst! Een indringende titel en een diepgaand proces van terugkijken en (kritisch) zelfonderzoek. Het schetst een indringend beeld van het reilen en zeilen achter de schermen van een kerkgenootschap, waar ik volstrekt geen weet van had in die tijd. (Misschien voor de eventuele lezers van dit weblog goed om even te vermelden: Ik ben er in opgegroeid, het apostolische geloof is er met de paplepel ingegoten, ook omdat ik een vader had die voorganger was. Tot en met het ontvangen …


Like

Gerrit Sepers
Gerrit Sepers
Feb 25, 2023

Amersfoort, 25 februari 2023

Beste Justinus,


Hartelijk dank voor je beide reacties. aan Ronald en aan mij.


Laat ik bij allereerst beginnen met een foto:Hier staat de Nederlandse Ambassade in Paramaribo afgebeeld. Ik kwam daar veel vaker om me rustig te kunnen terugtrekken in de bibliotheek alwaar ik een dienst kon voorbereiden. Want het pand van het Adoptie Plan Suriname aan de Prins Hendrikstraat was altijd een echte bijenkorf (en terecht, hoor!).


Ik neem een heel klein voorschot op hetgeen daar heeft plaatsgevonden op donderdag 16 juli 1998. Op Nederlandse bodem heeft DAp. Pos toen met mij gesproken over de toekomst van ons Aposteldistrict Nederland. In het volgende hoofdstuk 22 van “Hoe heeft ’t ooit zover kunnen komen” ga…
Like

Gerrit Sepers
Gerrit Sepers
Feb 25, 2023

Amersfoort, 25 februari 2023


Beste Ronald,


Hartelijk dank voor je uitvoerige reactie van 15 februari 2023 en jouw wijze van invullen van je leven en het op zoek zijn naar ZIN. Niemand kan en mag dat voor een ander invullen wat voor haar of voor hem of voor hen wel of niet zinvol zou zijn. Onze gezamenlijke geschiedenis is onze leerschool geweest. Al met al hebben we veel om over na te denken. Graag wil ik je danken de boekentip van Krijn van der Jagt “De Weg Omhoog”. Ik heb het boek direct aangeschaft.


Hij heeft ook nog een ander boek geschreven. De titel intrigeert mij ook: “Voorbij geweld en discriminatie”. Daar ga ik later nog eens aan beginnen.


Mijn…


Like

JUSTINUS
JUSTINUS
Feb 21, 2023

Beste Gerrit,

is jouw opvatting van destijds, omtrent de ‘goede kanten’ van Maarten Luther, nog hetzelfde of ben je daarop teruggekomen vanwege de minder bekende antisemitische leer van Luther? Ben benieuwd.

Met hartelijke groet,

Justinus

Like
Post: Blog2_Post
bottom of page