top of page

De NAK en LHBTI (2) - "Coming out Day" - 11 oktober 2020

Bijgewerkt op: 9 nov. 2021

WLGS 20-29 11 oktober 2020

Update: 09-11-2021Gender identiteit

Zonder enige ruimte te moeten leven.

Uit de kast komen betekent dus heel wat. Zij komen niet uit de kast die zij zelf hebben gebouwd maar waar zij door hun leefgemeenschap zijn ingestopt. Zij worden tot opgebouwde identiteiten geboetseerd die niet bij hen passen. Zij mogen dus niet zichzelf zijn. Het is goed dat hiervoor op een zondag als deze, ‘the coming out’ dag, aandacht aan wordt besteed. Het is nog steeds nodig.

Het doet mij deugd als ik vanmiddag als deelnemer aan een kinderdemonstratie in Amersfoort tegen de vreselijke toestanden die kinderen in dat kamp op Lesbos meemaken, een aantal regenboogvlaggen uit de ramen zie wapperen. En tegelijkertijd verschijnt door de huidige regenachtige periodes ook een regenboog aan de hemel. Een teken van HOOP.

In de Christelijke wereld wordt een koppeling gelegd tussen Sodom en Gomorra en homoseksualiteit – tegenwoordig breder geformuleerd: LHBTI.

Maar is dat wel juist?

De Joodse Rabbijnen geven een hele andere uitleg aan de tekst

uit Genesis 18, 16-33.

Zie deze nieuwe vertaling van NBG:

20 Daarop zei de Eeuwige:

Het geroep over Sodom en Gomorra is voor waar groot

en haar zonde is voorwaar zeer zwaar.

21 Ik wil nederdalen om te zien,

of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep,

dat tot mij gekomen is,

of niet;

Ik wil het weten.

Deze tekst is door velen bestudeerd. Ezechiël heeft zich daar ook mee bezig gehouden en schrijft in hoofdstuk 16, 48-51:

“Zo waar ik leef – spreekt de Eeuwige -, je zuster Sodom en haar dochters hebben zich niet zo slecht gedragen als jij en je dochters. Terwijl zij zich toch, omdat ze genoeg te eten hadden en onbezorgd van hun rust konden genieten, hoogmoedig gedroegen en niets deden voor de armen en de machtelozen. Zij verhieven zich boven de anderen, wat ze deden vond ik gruwelijk.”

Wat is volgens de Talmoed de zonde van Sodom?

Want in deze tekst van Genesis 18 wordt helemaal geen uitleg gegeven van wat deze zonden nu precies inhouden.

“Onze meesters leerden: De mensen van Sodom werden hoogmoedig alleen vanwege het goed dat de Heilige-gezegend-zij-Hij hen overvloedig gegeven had. Op hun overvloed hebben de volgende verzen van Job betrekking: “De aarde, uit haar komt brood voort …; haar stenen zijn de vindplaats van saffier; er is stofgoud” (Job 28, 5-6).

De mensen van Sodom zeiden: Aangezien onze aarde brood voortbrengt en we stofgoud hebben, wat moeten we met reizigers[i]? Die toch alleen maar bij ons om ons van onze rijkdom te ontdoen. Kom, laten we zorgen dat het reizigerschap uit ons land verdwijnt. … Zo hadden ze de regel: Wie met de veerpont oversteekt moet vier zoeziem[ii] betalen; wie door het water oversteekt , moet acht zoeziem betalen. Op een keer kwam er een voller, die daar toevallig terecht was gekomen. Zij zeiden tot hem: geef ons vier zoeziem. Hij zeide tot hen: Maar ik ben door het water gekomen!. Toen zeiden ze tot hem: Dan moet je er acht betalen voor het oversteken van het water! Hij weigerde te betalen en daarop mishandelden zij hem. Hij ging naar de rechter en die zei tot hem: Geef ze een vergoeding voor het aderlaten, en acht zoeziem voor het oversteken van het water … Ze hadden een bed waar ze reizigers oplegden . Wie te lang was, kortten ze in; wie te kort was, rekte ze uit. ( Babylonische Talmoed, Sanhedrin 109a).”

Conclusie kan zijn:

In de Hebreeuwse Bijbel wordt Sodom echter geen (agressieve) homoseksualiteit verweten, maar ongastvrijheid, vreemdelingenhaat, schending van mensenrechten, mishandeling van armen, onrechtvaardige rechters.


Voor mij een ware eyeopener!

[i] Nu zeggen wij vluchtelingen, asielzoekers [ii] Twee zoeziem is de prijs voor één lam.

267 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
boumanko
boumanko
Oct 13, 2020

Wat bijzonder dat je de bijbeltekst met frisse blik bekijkt. Zelf kijk ik vooral rond in het ‘boek des levens’. Daarmee bedoel ik het leven om mij heen. Daar zie ik waardevolle mensen, de meesten voelen zich lichamelijk aangetrokken tot iemand van de andere sekse, maar veel van mijn vrienden niet. Zij zijn even waardevol. En mij wordt steeds duidelijker dat gender nog iets heel anders is dan sekse. Dat geeft ruimte. Die ruimte gun ik iedereen.

Like
Post: Blog2_Post
bottom of page