top of page

75 Jaar Bevrijding in 2020 en publikatie boek over de NAK Duitsland in de tijd van de nazi's

Bijgewerkt op: 9 nov. 2021

WLGS 20-02: 4 juni 2020

Update 9 november 2021

Gezien de actualiteit van het onderwerp geef ik hieraan voorrang boven een algemene inleiding rond mijn persoon en mijn achtergrond:

1. Zondag 26 januari 2020 hebben wij voor een familie aangelegenheid de dienst van de NAK in de gemeente Hoorn bezocht. In deze dienst ging Apostel Klene voor. Tot mijn grote blijdschap schonk hij aandacht aan de internationale holocaust herdenkingsdag op maandag 27 januari.

Na de dienst bleek mij dat de aandacht hiervoor een persoonlijk initiatief was.

Vanuit de NAK Internationaal is hieraan geen officiële aandacht geschonken.

Op mijn vraag wat hiertoe de reden geweest kan zijn moest de Apostel mij het antwoord schuldig blijven. Toch heb ik zijn actie voor de Nederlandse kerkprovincie zeer gewaardeerd.

Thuisgekomen ben ik direct achter mijn laptop geklommen en heb bijgaande open brief aan de Stamapostel J.L. Schneider gestuurd. Ook heb ik deze brief aan bekenden in binnen- en buitenland verzonden en naar diverse belangrijke landelijke dagbladen.

Na enige tijd kreeg ik een keurige brief terug met zijn antwoord. Daarbij gevoegd een stellingname van de voorzitter van AG[i] “Geschichte” van de internationale kerk, Dr. Karl-Peter Krauss. Daarin heeft hij ook aangekondigd dat in het voorjaar een boek zou verschijnen over het brisante onderwerp: de NAK in de NS-tijd. Al jaren wordt er door leden van de NAK en daar buiten uitgezien naar opening van zaken door de NAK over deze donkere periode. De Stamapostel heeft duidelijk in zijn antwoord aangegeven dat hij het betreurde dat niet eerder hiervan werk is gemaakt.

Broeder Joop Waerts, bibliothecaris en Diaken in Utrecht, en ondergetekende hebben in het verleden veel onderzoek hier naar gedaan. Wij hebben schokkende zaken aan het licht gebracht. Wij hebben meerdere malen dit probleem ook bij de leiding van onze kerk neergelegd. Maar wij kregen noch nationaal noch internationaal weinig of geen gehoor.

In een latere blog zal ik hier nog uitvoerig op terugkomen.

2. Tot mijn grote vreugde is heel recent het boek van Dr. Karl-Peter Krauss uitgekomen. Echter op persoonlijke titel. En voor zover ik heb kunnen vaststellen wordt neregens in het boek vermeld dat de schrijver Priester in de NAK en voorzitter van de AG 'Geschichte' is. Dat is op zijn minst toch merkwaardig. De titel van dit boek luidt: “Inszenierte Loyalitaeten? Die neuapostolische Kirche in der NS-Zeit” en is verkrijgbaar bij Amazon.
3. Wat ik ook opvallend vind is dat de NAK dit boek niet zelf, onder haar naam, heeft uitgegeven. Wat kunnen de beweegredenen daarvoor zijn? Voor de internationale kerk is zo’n boek, dat mogelijk ontlastend materiaal bevat, van onschatbare betekenis om de aanvallen en beschuldigingen in eerdere publicaties van buitenstaanders te kunnen weerleggen. Hierbij noem ik een aantal namen van schrijvers van artikelen en boeken: Christine E. King, Herman Obst, Klaus Schabronat, Dominik Schmolz, Andreas Fincke, enzovoort en zo verder. Het zou een geweldige opsteker zijn. Voor de ouderen onder ons en niet in het minst voor de jeugd. De volgende generatie heeft toch recht om de waarheid weten?

4. Wat ook ik merkwaardig vind, is dat noch op de site van de Internationale kerk, noch bij ‘Glaubenskultur’ ook maar iets over deze publicatie wordt gezegd. Sinds 7 juni 2020 wel bij "Naktalk": https://www.naktalk.de/.

5. Toch kom ik er niet onderuit mij af te vragen waarom de NAK Int. er vanaf heeft gezien het “Zeitzeugen” onderzoek onder de leden van de VAG[ii] van Almut Leh[iii] - een onafhankelijk wetenschapper met een grote staat dienst - een aantal jaren geleden NIET heeft willen publiceren, terwijl dit contractueel was vastgelegd. De AG “Geschichte” heeft haar werk toen afgedaan met één woord: “unwissenschaftlich”. Voor zover ik weet hebben belanghebbenden nooit een onderbouwing van deze uitspraak onder ogen gehad. Gelukkig heeft toen Glaubenskultur in 2015 een brandbrief aan de internationale kerkleiding gestuurd[iv]. Echter zonder enig resultaat. Wat zijn de beweegredenen geweest. Op zijn minst rijst dan de vraag welke relatie bestaat er tussen het niet publiceren van dat toenmalige onderzoek en de NAK in de NS tijd? Als er toch niets valt te verbergen waarom dan niet publiceren van dat onderzoek van 2015.

6. Mijn vraag blijft boven tafel zweven: Wat is de bewering van Stamapostel J.L. Schneider in zijn antwoord op mijn open brief waard dat de kerk niets te verbergen heeft….?

7. Tot slot: ik ga zelf eerst dit boek lezen en beoordelen. Wordt vervolgd.


[i] AG: Arbeitsgruppe [ii] https://apostolisch.nl/ en https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_van_Apostolische_Gemeenten [iii] https://de.wikipedia.org/wiki/Almut_Leh [iv] https://glaubenskultur.de/index.php?/1939-Zum_Wohl_der_Neuapostolische_Kirche_muss_die_Studie_von_Frau_Dr._Leh_ver%F6ffentlicht_werden.html Of in tekst: Ein Aufruf an die Kirchenleitung Zum Wohl der Neuapostolische Kirche muss die Studie von Frau Dr. Leh veröffentlicht werden Was ist die „Neuapostolische Kirche International“? Wer braucht diesen Schweizer Verein, wozu soll er gut sein? – Ein Blick in ihre Statuten zeigt, wie sie das selbst sieht: „Die Neuapostolische Kirche International bezweckt, das geistige Eins sein aller Apostel der Neuapostolischen Kirche aller Länder der Erde mit dem Stammapostel und untereinander zu pflegen, zu fördern und zu erhalten. Sie fördert die Einheit sämtlicher neuapostolischer Gebietskirchen im Sinne einer weltweit wirkenden Gesamtkirche. Sie ist bestrebt, den wirtschaftlichen Bestand der einzelnen Gebietskirchen zu gewährleisten und zu deren Entwicklung beizutragen, was die Unterstützung finanzschwacher Gebietskirchen einschliesst.“ – Zusammenhalt der Apostel, wirtschaftlicher Bestand, das sind die Eckpunkte ihrer Daseinsberechtigung. Nicht nur der Blick in ihre Statuten lässt einen ganz wichtigen Punkt vermissen: Das Wohl der Kirche. – Zwar ist ihr Organ „Stammapostel“ explizit zuständig für den „Erlass von Anordnungen und Weisungen in Angelegenheiten der Gesamtkirche.“ Doch in welchem Interesse dies zu erfolgen hat, lassen die Statuten, wohlwollend interpretiert, offen; bissig interpretiert, eben im Interesse der Einheit der Apostel. Effektive Kontrollfunktionen des allein entscheidungsberechtigten, jeweils amtierenden Stammapostels fehlen, wie auch Korrekturmöglichkeiten seiner Entscheidungen, völlig. Jean-Luc Schneider, beispielsweise, kann machen was er will: Er kann nichts entscheiden und die Kirche damit lähmen, er kann gegen das Wohl der Kirche entscheiden, er kann zum Wohl einzelner Apostel entscheiden, er kann auch genau das Gegenteil tun … Es bleibt nur die Möglichkeit seiner Abwahl. Dazu ist die Hürde allerdings so hoch, dass sie praktisch unmöglich ist. Ein neuapostolisches Kirchenoberhaupt kann die Kirche in den Untergang führen und alle müssen zusehen. Ein neuapostolisches Kirchenoberhaupt kann gute Entscheidungen seines Vorgängers einfach aufheben. Ein neuapostolisches Kirchenoberhaupt ist nicht auf Vertrauen angewiesen, das man ihm seitens der Kirchenmitglieder entgegenbringt, dafür muss er sich gar nicht interessieren. Schlechte oder sinkende Besuchszahlen seiner Gottesdienste werden ihm von den Bezirksaposteln schön gerechnet oder er steckt sie als „Zeitgeistphänomen“ einfach weg. Ein neuapostolisches Kirchenoberhaupt denkt an kurzfristige Erfolge, Gesichter die im freundlich zulächeln; es will gute Stimmung haben bis zu seinem Ruhestand. Ein neuapostolisches Kirchenoberhaut denkt nicht langfristig, es hat nicht die Kraft kurzfristige Unruhen zu Gunsten eines Masterplans zu verkraften. Ein neuapostolisches Kirchenoberhaupt ist nicht dem Wohl seiner Gesamtkirche verpflichtet – und das merkt man immer wieder. Das jüngste Beispiel ist die Weigerung von Stammapostel Jean-Luc Schneider, den noch unter seinem Vorgänger, Dr. Wilhelm Leber, in Auftrag gegebenen Forschungsbericht zur Ära Stammapostel Bischoff zu veröffentlichen. Alle denkenden Kirchenmitglieder – viele ehemalige und auch wohlwollende Beobachter anderer Kirchen reiben sich da die Augen: Wie peinlich! Leber gab sich zu seiner Amtszeit völlig überzeugt, dass der Forschungsbericht veröffentlicht werden wird. Allerdings versuchte die Kirche offenbar schon bei Vertragsabschluss eine Möglichkeit zur Verhinderung der Veröffentlichung festzuzurren. Doch das Forschungsinstitut um Frau Dr. Almut Leh hatte nach Informationen von glaubenskultur frühzeitig gegen eine solche Klausel interveniert, die der NAK das Recht zugestanden hätte, den Forschungsbericht nicht zu veröffentlichen. Das sei unüblich, mussten sich die Gerne-Groß (1) von der Historiker-AG, belehren lassen – und sie gaben damals tatsächlich nach. Als es nun allerdings tatsächlich um die Veröffentlichung ging, muss die NAK ihre Juristen auf den Verein Lehs wie Bluthunde angesetzt haben, bis man in dem Vertragswerk einen Satz gefunden hat, der sich doch noch so hinbiegen lies, dass die NAK das Recht habe, über die Veröffentlichung zu bestimmen. Die Forscher waren schockiert und entsetzt. – Wie peinlich! Es geht noch weiter: Wie zu hören ist, soll eines der internen Argumente gegen die Veröffentlichung des Forschungsberichtes aus der NAKI-Historiker-AG um den Apostel Dirk Schulz der Vorwurf gewesen sein, Dr. Leh habe „unwissenschaftlich“ gearbeitet, nämlich zu viele externe Quellen verwendet. Wie ist das? Seit Ende der 1990er-Jahre haben einige Amtsträger den offiziellen Auftrag durch die Kirchenleitung, die Geschichte der Kirche „schonungslos“ – wie damals Stammapostel Richard Fehr ankündigte – aufzuarbeiten. In über zehn Jahren Arbeit hat diese Gruppe nicht eine einzige Abhandlung zustande gebracht, die sie der Öffentlichkeit vorgestellt hätte. Nur ein einziges Mal hat sie einen Vortrag gehalten, und dieser war so dermaßen tendenziös, dass der Historiker und Theologe, Dr. Albrecht Schröter, Jenaer Oberbürgermeister, händeringend die Kirchenleitung geradezu anflehte, den Vortrag zurückzunehmen. Da hatte er allerdings schon viel Unheil angerichtet. Immerhin hatte Stammapostel Leber den Mut besessen, die Kirchen-„Historiker“ einmal überhaupt dazu zu bringen, ein Ergebnis ihrer Arbeit vorzustellen. Und diese Gruppe (2), die bisher nichts ernst zu nehmendes zustande bekommen hat, das dem kritischen Dialog in der Öffentlichkeit standhalten würde, kritisiert nun Lehs Forschungsarbeit als „unwissenschaftlich“. Wie peinlich! Wie weit denkt Stammapostel Schneider? Ist er in der Lage, die Folgen seiner Entscheidungen zu bedenken? – Bei der Versöhnungsveranstaltung in Düsseldorf zwischen VAG und NAK wurde von eigentlich sehr glaubwürdigen NAK-Vertretern abschließend bekundet: „die Apostolische Gemeinschaft und die Neuapostolische Kirche“ hätten den „Willen, die Geschichtsaufarbeitung weiter voranzutreiben.“ – Merkt das amtierende Kirchenoberhaupt nicht, dass er mit seiner Entscheidung genau das Gegenteil macht, wie dort bekundet; dass er Leber, Klingler, Brinkmann und Storck damit in den Hintern tritt? (3) – Jedenfalls kann man diese Bekundung zumindest für die NAK-Seite, in die Tonne kloppen. Das Wort altgedienter Bezirksapostel, ja selbst eines Stammapostels im Ruhestand ist nach nur wenigen Wochen nichts mehr wert. – Wie peinlich! Dann die offizielle Erklärung: Die Studie sei „wenig hilfreich“ „den Weg der Versöhnung“ zwischen VAG und NAK fortzusetzen, weil sei zum einen „zu keinen neuen Erkenntnissen führt“ und zum anderen „weil sie durchaus dazu geeignet ist, die Geschehnisse aus der Zeit von 1938-1955 erneut differenziert zu betrachten.“ – „Häh?“ – Da reibt sich der Verstandesmensch die Augen. Seit wann ist eine differenzierte Betrachtung etwas negatives, etwas das einer Versöhnung im Wege stehen könnte? Nun, wer die NAK kennt, weiss, dass sie mit dieser Wortwahl etwas zu umschreiben sucht, was sie so direkt nicht sagen möchte, ihr aber sehr wichtig ist. Natürlich ist auch sie für differenzierte Betrachtungen. Aber hier meint sie mit hoher Wahrscheinlichkeit: Die Studie hat ein Ergebnis hervorgebracht, das Stoff für eine kontroverse Diskussion bietet. Und so etwas gibt kurzfristig Unruhe; so etwas erträgt die Neuapostolische Kirche nicht; da würden ihr die Mitglieder ja scharenweise aus der Kirche davon laufen … Die Angst ist der wahre Ratgeber bei dieser Entscheidung. – Wie peinlich! Es muss in dieser neuapostolischen Kirche, mit ihren vielen stolzen Mitglieder, mit Vielen, die sich selbst nach Jahren Distanz und heftigster Kritik ihr immer noch verbunden fühlen, mit den Vielen, die sich in der Seelsorgearbeit und im Predigtdienst, in der Kinder- oder Seniorenarbeit, in sozialem Engagement oder in der Musik fast täglich einbringen, mit den Vielen, denen das Herz noch immer blutet, wenn sie mitansehen, welche haarsträubenden Dinge in ihr geschehen noch welche geben, die das Wohl der Kirche im Sinn haben. Deshalb rufen wir die Kirchenleitung auf: Stammapostel Schneider, geben Sie die Studie zur Veröffentlichung frei! Bezirksapostel der deutschsprachigen Gebietskirchen, intervenieren Sie zum Wohl der Kirche bei der internationalen Kirchenleitung in diesem Sinne. Apostel der deutschsprachigen Gebietskirchen, sprechen Sie sich für Transparenz und Glaubwürdigkeit aus. Es kann nicht sein, dass diese Studie unter Verschluss bleibt! Mit geschwisterlichen Grüßen Ihr Michael Koch, Wuppertal Wer möchte darf sich diesem Aufruf gerne anschließen. gk, 2015-04-24 Anmerkungen (1) Zum Begriff "Gerne-Groß": Die Mitglieder der AG Geschichte geben sich in Gesprächen sehr selbstüberzeugt, bleiben allerdings konkrete Ergebnisse schuldig. (2) Wenn eine Arbeitsgruppe über ein Jahrzehnt lang arbeitet, unzähliche Stunden teure Zeit aufwendet ohne der Kirchenöffentlichkeit je etwas ernstzunehmendes über die Geschichte der NAK vorzustellen, dann ist in meinen Augen der Begriff "Gurkentruppe" gerechtfertigt. Sie ist langsam, ineffizient und ergebnisarm. (3) Die NAK ist auf Führungsebene eh schon arm an Autoritäten, gerne hätte man der Beteurung dieser honorigen NAK-Vertreter geglaubt; doch der Stammapostel macht sie unglaubwürdigt. Hier ist eine unmissverständliche Formulierung sicherlich angebracht.

Open Brief aan Stamapostel J.L. Schneider:

GJS Brief an NAK 260120 Warum hat die Internationale Neuapostolische Kirche keinen Andacht für die Holocaust Weblog
.pdf
Download PDF • 822KB

Warum hat die Internationale Neuapostolische Kirche keine Andacht für die Holocaust?


Herrn

J.L. Schneider,

Stammapostel der neuapostolische Kirche

NAK International

Überlandstrasse 243

CH 8051 Zürich

Sehr Geehrter Stammapostel,

Die ganze Westlichen Welt gibt in dieser Tagen Andacht an die Holocaust. Völlig zurecht!

Warum schweigt die ganze Internationale Neuapostolische Kirche?

Nicht nur jetzt, aber schon 75 Jahren.

Bedeutet das Schweigen eigentlich wir haben etwas ernsthaftes zu verbergen?

Das Buch „Eine kleine Geschichte der Neuapostolische Kirche“ von Dominik Schmolz ist ganz deutlich über die Position der Kirche in der NS – Zeit.

Im Buch „Christen im Dritten Reich“ von Philipp Thull schreibt Klaus Schabronat ein Kapittel „Die Neuapostolische Kirche unter der nationalsozialistischen Herrschaft“ folgendes:

Christine Elisabeth Kings grundlegende Arbeit ordnet die NAK den wenigen religiösen Sondergruppen zu, die das Naziregime begrüβten, da sie in vielen Grundsätzen und durch die starke Ausprägung des Führerprinzips mit dem Regime übereinstimmt und die Ergebenheit gegenüber den Nationalsozialisten und die Gemeinsamkeit von Zielen ebenso deutlich betont wie den Glauben an die göttliche Sendung Hitlers. Basierend auf Quellenmaterial gröβerer deutscher Archive, hauptsächlich des Hauptstaatsarchivs München, weist sie nach, dass es im Bereich der religiösen Sondergemeinschaften verschiedene erfolgreiche Strategien gab, einem Verbot zu entgehen. Andere Gruppen haben sich weit weniger exponiert als die NAK. Der „Erfolg“ der NAK, so die Hauptthese Kings, sei dabei aber nicht auf die servile Anpassung und die Übereinstimmung mit der NS-Ideologie zurückzuführen, sondern auf Einfluss und Führsprache in höheren Kreisen. Zusätzlich zu diesem Aktenmaterial haben König du Marshall gruppeneinige Periodika und Personalakten damaliger und späterer neuapostolischer Funktionsträger des Bundesarchivs Potsdam ausgewertet. Bei allen berechtigten Vorbehalten bestätigt ihre Untersuchung die Ergebnisse Kings auf einer bereiteren Quellebasis, wie auch punktuelle Ergänzungen des neuapostolischen Schriftquellenfundus in einer Vielzahl von Internetpublikationen das entstandene Bild BEKRÄFTIGEN.“

Klaus Schabronat schreibt weiterhin sehr deutlich über das Verhalten dieser Kirche in der NS – Zeit. Das Letzte Kapittel habe ich hier hineingefügt:


Hat die Neuapostolische Kirche International sich überhaupt öffentlich geäussert über diese Publikation?

Hat die Neuapostolische Kirche International Abstand genommen von diesem beigehendes Bild: Der Stammapostel J.G. Bischoff besucht die Kirche in Heilbronn unter die Fahnen der NS Flaggen?

Hat Sie anno 2020 die Jugendlichen in der Kirche erklärt wie die wahrhafte Geschichte der NAK in der NS-Zeit gewesen ist? Warum hat die oberste Leitung nicht den Mut wie der Herr Jesus gehabt hatte?

Die Kirche hat doch eine moralischen Pflicht die Wahrheit an Jugendlichen, die Zukunft der Kirche, mitzuteilen, zu erkennen, Vergebung zu fragen. Alle andere Kirchen haben das wohl gemacht. Die Deutsche Obrigkeit hat sich später sehr vorzüglich das Initiativ dazu genommen…..

Zum Beispiel die Mut wie den Deutschen President beim letzten Internationalen Holocaust Forum in Jerusalem auf 23-1-2020 gezeigt hat:

German President Frank-Walter Steinmeier speaks at the World Holocaust Forum at Yad Vashem Holocaust memorial centre in Jerusalem January 23, 2020., Reuters

Speaking at the main event of the World Holocaust Forum in Israel's Holocaust memorial and museum Yad Vashem, Steinmeier expressed his deep sorrow and guilt: "The perpetrators were human beings," he said. "They were Germans. Those who murdered, those who planned and helped in the murdering, the many who silently toed the line: They were Germans."

"Yes, we Germans remember," said Steinmeier. "But sometimes it seems as though we understand the past better than the present. The spirits of evil are emerging in a new guise, presenting their anti-Semitic, racist, authoritarian thinking as an answer for the future, a new solution to the problems of our age."

Steinmeier said he wished he could say Germans have learned from history. "But I cannot say that when hatred is spreading," he went on. "I cannot say that when Jewish children are spat on in the schoolyard, I cannot say that when crude anti-Semitism is cloaked in supposed criticism of Israeli policy. I cannot say that when only a thick wooden door prevents a right-wing terrorist from causing a bloodbath in a synagogue in the city of Halle on Yom Kippur."

"This Germany will only live up to itself, if it lives up to its historical responsibility," he declared. "We fight anti-Semitism! We resist the poison that is nationalism! We protect Jewish life! We stand with Israel! Here at Yad Vashem, I renew this promise before the eyes of the world. And I know that I am not alone. Today we join together to say: No to anti-Semitism! No to hatred!"

Warum hat die oberste Leitung der neuapostolische Kirche die Zeitzeugen Untersuchungen von Almut Leh obstruiert? Das haben die Geschwister der VAG nicht verdient! Sie werden mindestens zum zweiten Mal geopfert.

Durch das konsequenten Schweigen werden am meisten die damaligen und heutigen Jüdischen Bevölkerung in Europa und in anderen Kontinenten ernsthaft beleidigt und erniedrigt. Die neuapostolische Kirche International nennt sich eine Christliche Kirche die behauptet sich mehr und zu öffnen für andere Christliche Kirchen und Gläubigen. Aber seit 2007 wo ich nach den katastrophalen Dezember Sitzung in Zürich tatsächlich Abstand genommen habe von dieser Kirche weil Ihr Verhalten nicht in Übereinstimmung der Jesu Lehre sein kann, ein Verstoβ gegen Menschenrechten ist. Diese Kirche ist nicht meine Kirche!

Seitdem habe ich überhaupt keinen deutlichen Änderungen in ihren Standpunkte über die NS-Zeit und das Verhalten von J.G. Bischoff und seinen Sohn Fritz Bischoff wahrgenommen.

Wegen meinen Jüdische Nächsten kann und darf ich nicht schweigen.

Mit Freundlichen Grüssen,

Gerrit Sepers

Amersfoort, Niederlanden.

Antwoord van de Stamapostel:

Sepers G._Antwort_2020.02.13
.pdf
Download PDF • 631KB

Jean-Luc Schneider Stammapostel Neuapostolische Kirche International

Herrn Gerrit Sepers

Amersfoort Nederland Zürich, 13.02.20

Lieber Bruder Sepers, In lhrem Schreiben vom 26. Januar stellen Sie die Frage, warum sich die Neuapostolische Kirche nicht an den Gedenkveranstaltungen vom 27. Januar beteiligt hat. Die Neuapostolische Kirche hat sich in Deutschland an Gedenkveranstaltungen am 27. Januar 2020, dem 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, beteiligt. Dies wurde von der Neuapostolischen Kirche International begrüfü. Den millionenfachen Opfern der Shoa geiten unsere besonderen Gebete und unser Gedenken. Nicht wenige neu­ apostolische Christen jüdischer und nichtjüdischer Herkunft wurden in den Vernichtungslagern, Konzentrationslagern und Ghettos in der NS-Zeit ermordet oder fielen den unmenschlichen La­ gerbedingungen zum Opfer. Dass die Neuapostolische Kirche kein offizielles politisches Bekennt­ nis zum Gedenktag am 27. Januar veröffentlichte, ändert nichts an unserem Schmerz und Leid für das entsetzliche Leiden der Opfer. lch betone, dass die Neuapostolische Kirche hinsichtlich ihrer Geschichte in der dunklen Zeit des Nationalsozialismus nichts verbirgt. Gleichwohl wäre eine frühere Erforschung dieser Zeit des Nationalsozialismus geeignet gewesen, manche Narra­ tive nicht entstehen zu lassen. Hinsichtlich lhrer Äul1erungen zu der Literatur über unsere Kirche in der Zeit des Nationalsozialis­ mus habe ich die AG Geschichte der Neuapostolischen Kirche urn eine Stellungnahme gebeten. Diese können Sie der Anlage entnehmen. lhnen auch weiterhin Gottes Segen und Beistand wünschend grüsse ich Sie herzlich, Jean-Luc Schneider

Neuapostolische Kirche International Ueberlandstrasse 243

Postfach

CH-8051 Zürich (Schweiz)


Stellingname van de AG "Geschichte":

Sepers G._Stellungnahme _ AG_Geschichte_2020.02.13
.pdf
Download PDF • 401KB

Stellungnahme der AG Geschichte der Neuapostolischen Kirche zum Schreiben von G. Sepers vom 26.1.20 In dem Schreiben von Herrn Gerrit Sepers wird das Buch von Christine Elizabeth King (The Nazi State and the new religions: Five case studies in non-conformity. New York, Toronto 1982) erwähnt. Das Kapitel über die Neuapostolische Kirche lautet: „Sharing the Nazi Triumph: The New Apostolic Church“. Klaus Schabronat (Die Neuapostolische Kirche unter der national- sozialistischen Herrschaft. In: Tull, Philipp (Hg.): Christen im Dritten Reich. Darmstadt 2014, S. 52-67) betont die quellenbasierte Arbeit von King in größeren deutschen Archiven. Tatsächlich wertete King Primärquellen nur aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv aus (Reichsstatthalter, Nr. 638: Sektenwesen, Freireligiöse, neue Religionsbestrebungen, Freimaurerei, 1934-1941). Doch ihre Schlussfolgerungen basieren nicht auf Erkenntnissen aus den Akten. Denn dieses Aktenfaszikel befasst sich nur auf 22 (!) Seiten mit der Neuapostolischen Kirche. Darin geht es zum Beispiel um eine Anweisung der Bayerischen Politischen Polizei vom 24. Mai 1935, umge- hend Mitgliederverzeichnisse der neuapostolischen Gemeinden zu erstellen. Dann beinhalten die Akten einen Schriftwechsel, weil zwei Priester in Blaubach in der Pfalz am 21. Januar 1934 aus dem Gottesdienst heraus verhaftet wurden. Schließlich liegt eine Kopie der Schrift „Die Neuapostolische Gemeinde im Dritten Reich“ den Akten bei. Dabei handelt es sich in der Tat um ein anbiederndes Dokument, das aus Angst vor einem Verbot der Kirche erstellt worden war. Aus diesen wenigen Dokumenten kommt King zu ihren fragwürdigen Schlussfolgerungen. Von einer „breiteren Quellenbasis“ zu sprechen, ist nicht korrekt. Bezüglich der ebenfalls angeführten Zusammenfassung des Beitrags von Schabronat seien die Punkte vier und fünf (Seite 64) herausgegriffen. Unter Punkt vier steht, dass die Kirche in einer „Phase um 1937“ „weniger gut gelitten war“. Als Beleg führt der Autor Akten aus dem Lan- desarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Rheinland, RW 58, Gestapoleitstelle Düsseldorf, Nr. 435, 2052, 2643, 11270, 30011, 49064, 53849, 60246, an. Auch hier handelt es sich um eine punktuelle Quellenarbeit, zumal fast alle Akten von anderen Gestapoleitstellen am Kriegsende vernichtet worden sind. Denn der Bestand der Gestapoleitstelle Düsseldorf ist mit etwa 72.000 Akten der größte überlieferte, diesbezügliche Aktenfundus. Umfangreiche Aktenbestände über die Überwachung der Neuapostolischen Kirche in zahlreichen Archiven bleiben hingegen völlig unbeachtet. Dass die Neuapostolische Kirche in der NS-Zeit einen starken Mitgliederzuwachs hatte (Punkt fünf), ist mittlerweile widerlegt. Hierzu wird auf folgende Publikation verwiesen: „Krauss, Karl- Peter: Die Mitgliederentwicklung der Neuapostolischen Kirche in der NS-Zeit: Decodierung ei- ner Meistererzählung? Frankfurt am Main 2017“. Darüber hinaus traten prozentual mehr Mit- glieder aus der Neuapostolischen Kirche aus als in den beiden großen Kirchen. Als Beweis für die vielfach erörterte Darlegung eines Wachstums wurde von Schabronat das „Leitheft des Reichsführers-SS von 1937“ herangezogen (Bundesarchiv, R 58/230, Leitheft über die Neu- apostolische Gemeinde e. V., Mai 1937). Damit aber wird den Aussagen einer verbrecheri- schen Organisation uneingeschränkte Wahrhaftigkeit unterstellt. Die Angaben von König und Marschall (Die Neuapostolische Kirche in der N.S.-Zeit und ihre Auswirkungen bis zur Gegenwart. Feldafing 1994) sind wissenschaftlich fragwürdig. Sie beru- hen unter anderem auf personenbezogenen Akten des früheren Berlin Document Centers (BDC) im Bundesarchiv Berlin. Bei den aufgefundenen Akten der leitenden Personen der Neu- apostolischen Kirche handelt es sich zumeist um Akten der Reichskulturkammer. Die Erlaub- nis, in kirchlichen Zeitschriften publizieren zu dürfen, setzte eine diesbezügliche Überprüfung voraus.

Das angeführte Foto ist der Zeitschrift „Unsere Familie“, 5. Jahrgang, Nr. 4, S. 126, vom 20. Februar 1938 entnommen. Niemand bestreitet, dass die Flagge eines totalitären Regimes vor einer Kirche nichts zu suchen hat. Doch diese Maßnahme war eine Folge des Reichsflaggen- gesetzes vom 15. September 1935 (RGBl. I S. 1145). In der Zeit vor diesem Gesetz gehisste Flaggen vor christlichen Kirchen waren dem massiven Erwartungsdruck seitens der Partei und anderer NS-Behörden geschuldet. Denn totalitäre Systeme wenden nicht nur Gewalt an, son- dern üben einen massiven Erwartungsdruck aus.

Ansonsten wird darauf hingewiesen, dass die Publikation eines umfangreichen Buches zur Ge- schichte der Neuapostolischen Kirche in der NS-Zeit noch im Frühjahr 2020 erfolgt. Darin wer- den auch die von Herrn Sepers angesprochenen Fragen und Bemerkungen angesprochen. Ein umfangreiches Kapitel ist neuapostolischen Christen jüdischer Herkunft gewidmet. Allein aus Stuttgart wurden vier Mitglieder der Neuapostolischen Kirche ermordet, weitere wurden drang- saliert und verfolgt. Dabei gab es auch kirchliche Unterstützung von Menschen jüdischer Her- kunft bis hin zum „Rettungswiderstand“.

665 weergaven3 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

3 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Gerrit Sepers
Gerrit Sepers
Oct 08, 2020

Dag Ben,

Ik deel je mening dat het de hoogste tijd is dat de NAK na 75 jaar zwijgen veel meer opening van zaken moet geven over haar rol in de “NS – Zeit” in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Mijn oordeel over het genoemde boek van K.P. Krauss is nog niet afgerond. De schrijver is zeer gedetailleerd in zijn verslaglegging. Er worden zeker nieuwe aspecten uit deze periode belicht. Maar zijn teksten zijn helaas gortdroog. Je hebt zo af en toe wel een trappistenbiertje nodig om je droge keel te laven.

Maar het is mijns inziens moreel ethisch niet acceptabel dat een kerk ZELF haar verantwoordelijkheid hierin niet neemt. En deze afschuift naar een particulier persoon. Wel…


Like

Geweldig, deze initiatieven. Ik ben namelijk op latere leeftijd enorm geschrokken van het feit, dat zich in de gemeente Brunssum vroeger nogal was SS ers bevonden. Het heeft mij slapeloze nachten bezorgd.

Like

boumanko
boumanko
Jun 05, 2020

Met grote belangstelling gelezen

Like
Post: Blog2_Post
bottom of page