top of page

Interessante Overwegingen 2020 in de Dominicus Amsterdam

Bijgewerkt op: 10 nov. 2021

WLGS 20-05: Start 7 juni 2020

Update 9 november 2021


Onderstaand bericht bij 10. Adventstijd 2020


Vanaf dag één voelen wij ons thuis in de Dominicus Gemeente te Amsterdam.

In de eerste dienst begin december 2004 klonk namelijk het onderstaand aanvangslied lied en wij werden diep geraakt:


Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat, muren van huid, ramen als ogen, speuren naar hoop en dageraad, huis dat een levend lichaam wordt, als wij er binnen gaan, om recht voor God te staan. Woorden van ver vallende sterren, vonken verleden hier gezaaid, namen voor Hem, dromen, signalen, diep uit de wereld aangewaaid, monden van aarde horen en zien, onthouden, spreken voort, Gods vrij en lichtend woord. Tafel van Een brood om te weten, dat wij elkaar gegeven zijn, wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim, breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is, dood even verrijzenis.

Uit onderstaande recente overwegingen hebben wij veel spiritualiteit en energie geput.

Zomaar een greep:


10. Adventstijd 2020:


De Sixtijnse Madonna van Rafaël.


Vasili Grossman schreef bij zijn verhaal over deze Madonna het volgende:

"Wat kunnen wij, mensen uit het tijdperk van het fascisme, zeggen voor het gerecht van het verleden en de toekomst? Er is geen rechtvaardiging. We zullen zeggen dat geen tijd zo wreed was als de onze, maar dat wij het menselijke in de mens niet hebben laten teloorgaan. Terwijl we de Madonna nakijken, behouden we het geloof dat het leven en de vrijheid één zijn en dat er niets hogers is dan het menselijke in de mens.

Dat is wat eeuwig zal leven en overwinnen.

( Uit "Een klein Leven", Pag 174, van Vasili Grossman)


Graag wil ik jullie deelgenoot maken van de prachtige overweging van Henk Hillenaar op zondag 20 december 2020. In de vooraankondiging werd het volgende medegedeeld: “In de geboorteverhalen van het Lucas evangelie wordt veel gereisd en zelfs gevlucht. De meest mysterieuze reizigers echter zijn de engelen die er voortdurend opduiken om Gods wil of bedoeling kenbaar en het verhaal begrijpelijk te maken. Een van de weinige episodes waar geen engelen nodig zijn is de reis van Maria naar haar nicht Elisabeth. Daar klinkt het bekende Magnificat, een lof- en danklied, het visionaire antwoord van de mens aan God en diens engelen. Maria ziet de armen rijk en de machtigen machteloos worden: ze ziet deze wereld omgekeerd. Het zal het ideaal worden van Jezus’ leven en van het eerste Christendom: de vraag of en hoe dit nog altijd ook ons ideaal is.


Zondag 20 december 2020 - 4e Adventszondag


Graag wil ik jullie deelgenoot maken van de prachtige overweging van Henk Hillenaar op zondag 20 december 2020. In de vooraankondiging werd het volgende medegedeeld:

“In de geboorteverhalen van het Lucas evangelie wordt veel gereisd en zelfs gevlucht. De meest mysterieuze reizigers echter zijn de engelen die er voortdurend opduiken om Gods wil of bedoeling kenbaar en het verhaal begrijpelijk te maken. Een van de weinige episodes waar geen engelen nodig zijn is de reis van Maria naar haar nicht Elisabeth. Daar klinkt het bekende Magnificat, een lof- en danklied, het visionaire antwoord van de mens aan God en diens engelen. Maria ziet de armen rijk en de machtigen machteloos worden: ze ziet deze wereld omgekeerd. Het zal het ideaal worden van Jezus’ leven en van het eerste Christendom: de vraag of en hoe dit nog altijd ook ons ideaal is.


De overweging van Henk Hillenaar:


Dominicus Overweging20201220s Henk Hllen
.
Download • 103KBTot slot:

In dit afgelopen weekend kreeg ik van iemand onderstaande uitspraak van Dietrich Bonhoeffer. De icoon van geloof en vertrouwen in God. En zoals zij ook terecht schreef heel toepasselijk in deze tijd waarin eenieder zich min of meer gevangen voelt.

Er zit niets anders op dan jullie voor alle zekerheid maar een kerstbrief te schrijven Jullie moeten vooral niet denken dat dit eenzame kerstfeest me neerdrukt; naast de zo verschillende kerstfeesten die ik vierde in Spanje, Amerika en Engeland, zal het altijd zijn eigen plaats houden. En ik wil later niet met schaamte maar met een zekere trots aan deze dag terugdenken. Dat is het enige dat niemand mij kan afnemen.

Christelijk gezien, kan een Kerstmis in de gevangenis geen bijzonder probleem zijn. Waarschijnlijk wordt in dit huis echter en zinvoller Kerstmis gevierd, dan daar waar dit feest niet meer is dan een woord. Dat ellende, pijn, armoede, eenzaamheid, hulpeloosheid en schuld in Gods ogen iets heel anders zijn dan in het oordeel van de mensen, dat God zich juist toebuigt naar datgene waarvoor de mensen het hoofd afwenden, dat Christus geboren werd in een stal omdat er nergens plaats voor Hem was in de herberg- dat begrijpt een gevangene beter dan een ander. Voor hem is het werkelijk een blijde boodschap en gelovend weet hij zich opgenomen in de gemeenschap der christenen, die alle grenzen van ruimte en tijd doorbreekt. Dan verliezen de maanden in de gevangenis hun betekenis.


Overal waar ik kom fotografeer ik vuurtorens...


9. Op 29 november 2020 is er een bijzonder mooie overweging te beluisteren geweest.

Deze is gehouden door Colet van der Ven:

In deze dienst staan diegenen centraal die noodgedwongen hun land ontvluchten om op goed geluk en hoop van zegen elders een thuis te vinden. We kijken naar hen door de ogen van een paus, een vluchteling, een migrant en de bijbel.

Overweging Colet vd Ven 1e Advent 202011
.
Download • 108KB

Annunciatie uit de Orthodoxe traditie8. Marcel Elsenaar, lid van het Liturgisch team ( Zondag 6 september)

Tegenover de grote bewegingen, de grote onrechtvaardigheden kunnen we ons klein en onmachtig gaan voelen. Het verhaal van Abraham laat iets zien van het verlangen dat de orde in de wereld rechtvaardig is. Van God is de wereld en die haar bewonen, dus wat is onze verantwoordelijkheid daarin?

Marcel Elsenaar Overweging20200906s
.pdf
Download PDF • 272KB

7. Colet van der Ven, lid van het Liturgisch Team ( Zondag 30 augustus 2020)

Op deze openingszondag van het nieuwe jaar kijken we om ons heen en zien een wereld waarin het gewone ongewoon is geworden en waarin de ongelijkheid en de angst voor het corona-virus de gebrokenheid heel zichtbaar maakt. Volgens kabbalistische wijzen is de schepping gebroken en is het aan de mens om die gebrokenheid te herstellen. Volgens dat andere scheppingsverhaal heeft de mens door zijn handelen zelf de gebrokenheid veroorzaakt. Hoe verhouden die beide verhalen zich tot elkaar en wat hebben ze ons vandaag de dag te zeggen?

Colet van der Ven Overweging20200830s
.pd
Download PD • 272KB

of luister naar: https://dominicusamsterdam.nl/luister/


6. Arjan Broers ( Zondag 9 augustus 2020)

In de Dominicusupdate van 8 aug 2020 wordt deze hete periode ingeluid met een toepasselijk gedicht van onze beroemde Annie M.G. Schmidt:

Denk aan juffrouw Scholten, die is vandaag gesmolten, helemaal gesmolten, op de Dam. Dat kwam door de hitte, daar is ze in gaan zitten - als je soms wil weten hoe dat kwam. Ze hebben het voorspeld: Pas op, juffrouw, je smelt! Maar ze was ontzettend eigenwijs... Als een pakje boter, maar dan alleen wat groter, is ze uitgelopen, voor het paleis. Enkel nog haar tasje lag daar in een plasje... Alle kranten hebben het vermeld op de eerste pagina. Kijk het zelf maar even na. Ja, daar staat het, kijk maar: dame smelt. Die arme juffrouw Scholten... helemaal gesmolten... Als dat jou en mij eens overkwam... Laten we met die hitte overal gaan zitten... maar vooral niet midden op de Dam.

- Annie M.G. Schmidt

Ondanks de hitte is er op zondag 9 aug 2020 een verfrissende en sprankelende overweging te beluisteren van Arjan Broers. Hier het begeleidend commentaar:

We hebben het vaak over ‘de Dominicus’, je zou haast vergeten dat het ook de naam is van een tengere, rossige Spaanse man, die ruim 800 jaar geleden een vernieuwende beweging begon: de Orde der Predikers, beter bekend als de dominicanen. Zijn feestdag is 8 augustus.

Arjan Broers laat zien dat het geestelijke DNA van deze Dominicus diep in ‘de Dominicus’ is gaan zitten. Hij pleitte voor aandacht en verdieping, om daarna te delen wat er door je heen is gegaan. Het ging hem om de vreugde van God. Een vreugde zo groot, zei een van zijn volgelingen, dat het alle verdriet omvat.en de tekst in PDF:

Arjan Broers 55-Preek-Dominicus-Amsterda
Download • 78KB

Dus Dominicus Guzman zegt dus heel duidelijk: geniet ook van het LEVEN:

P.S 1

Donderdag 6 augustus 2020 hebben wij de mooie foto tentoonstelling in het Fotomuseum aan het Vrijthof te Maastricht bezocht. Deze duurt tot 27 september 2020 met werk van Hans Rietveld en Jamel Shabaz onder de titel “Streetlife”. Een aanrader!

Heel actueel op dit moment:

Allemaal willen we graag wel eens kind zijn….


P.S 2:

En wat doet een hittegolf met een mens? Dat kun je lezen op de site van “The Conversation” :

5. Manuela Kalsky ( Zondag 26 juli 2020)


Manuela Kalsky is directeur van het Dominicaans Studiecentrum en bekleedt de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij studeerde protestantse theologie in Marburg (Duitsland) en aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze in 2000 promoveerde op een proefschrift naar de christologie vanuit feministisch-theologisch perspectief. Manuela is bestuursvoorzitter van de Stichting Nieuw Wij en vice-presidente van EPIL (European Project for Interreligious Learning). Zij is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland, met name op het gebied van (inter)religieuze diversiteit en vernieuwende visies op religie en samenleving in de 21ste eeuw. Regelmatig mengt zij zich in de maatschappelijke discussie over religie in Nederland, onder andere via het Theologisch Elftal in dagblad Trouw. Ook is zij lid van het halfjaarlijks overleg van de Dominicus.


Thema: "De zin van het leven:

Waar gaat het ten diepste om als plotseling alles anders is? Waar vind je houvast als je leven in zwaar weer terecht komt? Volkskrant-journalist Fokke Obbema overleefde een hartstilstand en ging op zoek naar antwoorden op de aloude vraag naar de zin van het leven. Hij voerde gesprekken met onder andere wetenschappers, dichters, theologen en kunstenaars. Welke inzichten en wijsheden geven zij ons mee en de postcorona-samenleving?
zie ook de de podcasts op de site van de Dominicus Amsterdam:


4. Janneke Stegeman (Zondag 21 juni 2020)


Janneke Stegeman werd geboren in 1980 in Woudenberg. Ze studeerde theologie aan de Vrije Universiteit. Ze is Oudtestamentica. In 2014 promoveerde ze op het proefschrift ‘Decolonizing Jeremiah: identity, narratives and power in religious tradition’, over de rol van conflict in de ontwikkeling van religieuze traditie (VU). Voor dit onderzoek woonde ze anderhalf jaar in Jeruzalem.

Janneke interesseert zich voor bevrijdingstheologie, postkoloniale theologie en onbetamelijke theologie. Dat laatste is een hedendaagse vorm van bevrijdingstheologie, geinspireerd door de Latijns-Amerikaanse theologe Marcella Althaus-Reid. Indecent Theology analyseert machtsmisbruik en uitsluiting op basis van wat mensen aan elkaars lichamen toeschrijven. Janneke is een van de oprichters van het Genootschap voor Onbetamelijke Theologie (GeNOT).

Van juni 2016 tot september 2017 was ze Theoloog des Vaderlands. Janneke werkt als zelfstandig publiek theoloog en houdt van talen, koken, voetbal en improvisatietheater. Lees meer op haar website: www.jannekestegeman.com.


Overweging: In het hele land demonstreren mensen tegen racisme. Eindelijk vinden mensen de moed en zien ze de noodzaak zich te verzetten tegen racisme dat ook in Nederland een structureel en groot probleem is. Als Liturgisch Team van de Dominicuskerk in Amsterdam voelen we ons ook genoodzaakt ons uit te spreken tegen het kwaad dat racisme heet. Daarbij moeten we zeggen dat racisme ook ons probleem is. Wij zijn een team van witte mensen; racisme is een systeem waarvan wij als witte mensen voordeel ondervinden. Deze dienst in de serie aantrekkelijk leven zou gewijd zijn aan Catherina van Sienna. In plaats daarvan zullen we stilstaan bij racisme en bij onze verantwoordelijkheid in de strijd daartegen.

Janneke Stegeman Overweging20200621s
.pdf
Download PDF • 188KB

3. Eva Martens, Pastor van de Dominicus op Pinksterzondag 31 mei 2020:


Eva Martens begon haar studietijd aan de theaterschool in Amsterdam. In het theater (her)ontdekte ze, naast de liefde voor performance, haar interesse in het ‘hogere’. Maar ze vond zich lange tijd geen type voor de kerk. Ze ging uit nieuwsgierigheid naar de oecumenische gemeenschap van Taizé, waar ze een half jaar bleef. Daarna maakte ze de overstap naar de theologie. Ze ging studeren en wonen in Nijmegen, waar ze afstudeerde in de Master of Theology en Geestelijke Verzorging. Ze werkt in de Studentenkerk in Nijmegen als studentenpastor voor de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ze is sinds april 2018 aan de Dominicus verbonden als (deeltijds-) pastor. Ze zal dit voorlopig combineren met haar werk in de Studentenkerk. Eva is getrouwd en heeft twee kinderen.


Overweging:

Juist wanneer de leerlingen in het verhaal uit Handelingen Jezus definitief bij hen vandaan hebben zien gaan, wanneer ze achtergebleven in een bovenvertrek zitten, worden ze plotseling aangeraakt door de geest. In afstand blijkt soms, zo kunnen we hieruit leren, een geschenk verborgen te gaan. Het pijnlijke, maar meteen ook hoopvolle van Pinksteren is dat het nooit meer wordt zoals het was. De geest die er al was in het allereerste begin van de schepping en die sindsdien niet meer is gestopt met waaien, laat zich niet vangen. Vanochtend gaan we op weg haar achterna…

Eva Martens Overweging20200531s
.pdf
Download PDF • 188KB

2. Derk Stegeman op zondag 17 mei 2020:


Over Jona, de ‘zanger uit de hel’ en hoe het geheim van het geloof ruimte schept en tijd maakt voor een nieuw begin.

Derk Stegeman Overweging20200517s
.pdf
Download PDF • 255KB


1. Colet van der Ven, lid van het Liturgisch Team, op zondag 3 mei 2020:


Colet van der Ven studeerde orthopedagogiek en werkte enkele jaren in de hulpverlening o.a. in een jeugdgevangenis, in een opvanghuis voor drugsverslaafden in Amsterdam en als vrijwilligster met de zusters van moeder Teresa in India en Haïti. In 1985 maakte ze de omslag naar de journalistiek. Ze publiceerde in landelijke dag- en weekbladen, presenteerde het televisieprogramma ‘Het Vermoeden’ en vele radioprogramma’s. Ook heeft ze een achttal –thematische- interviewbundels op haar naam staan en een boek over de doorwerking van de slavernij in de huidige Curaçaose samenleving. Als freelance-medewerker van De Nieuwe Liefde leidt zij maandelijks in dat debatcentrum een programma over filosofie. Sinds 2007 is zij gastspreker. In de Dominicus was er met haar een   discussieavond  over de thematiek van het kwaad en in november 2015 verscheen haar boek “Het kwaad en ik”.


Overweging:

Hoe zinvol is het om je leven op te offeren voor een principe, als dat offer nog niet de kleinste rimpeling in de tijd veroorzaakt? Hoe standvastig blijf je als jouw ethische houding door een handjevol mensen wordt opgemerkt en weggehoond? En hoe trouw aan jezelf als je voor die trouw een hoge prijs moet betalen? We verkennen deze vragen aan de hand van het leven van Franz Jägerstatter, de Oostenrijkse boer, die 75 jaar na zijn dood werd geëerd met A hidden life een film over zijn leven.

Colet van der Ven Overweging20200419s
.pdf
Download PDF • 259KB


571 weergaven4 opmerkingen

4 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
boumanko
boumanko
Dec 21, 2020

nog steeds mooi

Like

John Mulder
John Mulder
Jun 09, 2020

Eindelijk is het dan zo ver......... Wat ik gelezen heb geeft hoop. Hoop op verandering, hoop op openheid en vrijheid. Wat goed om jouw teksten in alle openheid te kunnen lezen. Inspirerend? Zelfs meer dan dat!

Like

Boeiende teksten. Ik had nog niet eerder gehoord over het kerkasiel. Bijzonder initiatief. En de overweging van Derk Stegeman vond ik inspirerend.

Ter info: onder het artikel van Colet van der Ven staat het document van Eva Martens.

Like

boumanko
boumanko
Jun 07, 2020

Mooi

Like
Post: Blog2_Post
bottom of page