top of page

Ik ben mens geworden

Bijgewerkt op: 10 nov. 2021

WLGS 20-01: 31 mei 2020

Update 9 november 2021


De titel van dit onderwerp komt uit een gedicht van Peter Rosegge[i], een Oostenrijkse autodidact uit de 19e eeuw. Bij de begrafenis van Joop Lindeman[ii] op 28 mei 2020 te Sneek was een deel van dit gedicht afgedrukt in de Liturgie:

Ich bin Mensch geworden in der weiten Welt,

Keiner steht von allen, die da leben,

Keiner über mir, keiner unter mir,

Ich bin jedem beigegeben.

Ich bin frei geworden in der weiten Welt.

Fesseln, die mich an das Leiden banden

Oder an der Freude, an der Hoffnung Trug,

alle schlug ich sie zuschanden.

Ich bin klug geworden in der weiten Welt,

Legte meine Kräfte und Gebresten

Zur der Menschheit ewigem Kapital - und

schwieg,

so fährt sich's am allerbesten.

Wat de laatste strofe betreft wil ik juist wel in de openbaarheid treden.

Deze wijsheid heb ik van Hannah Arendt: betreed de publieke ruimte, laat je stem horen.

Rosa Chinensis


Verantwoording:

Na het teruggeven van mijn Apostelambt in 2004 en na ons beider uittreden – van mijn echtgenote Willy en ondergetekende – uit de NAK in 2007 hebben wij samen ervaren dat wij stap voor stap een vrij mens zijn geworden.

Voor ons beiden is dat wel een heel proces geweest. Wij waren sterk op elkaar aangewezen en zijn daarin elkaar tot grote steun geweest.

Wij hebben vastgesteld wie onze echte vrienden zijn. Gelukkig hebben wij tot op de dag van vandaag in binnen- en buitenland enkele dierbare vrienden uit de NAK overgehouden.

En buiten de NAK heb ik persoonlijk van één persoon bijzondere steun ervaren. Hij is namelijk opgegroeid in de Katholiek Apostolische Gemeente en hij begreep veel van mijn problematieken. Daar zal ik hem mijn leven lang dankbaar voor zijn.

We hebben samen een belangrijk groeiproces doorgemaakt en zonder enige terughoudendheid durven wij te zeggen dat wij de NAK zijn ontgroeid.

Aangezien we vroeger in onze actieve periode binnen de NAK ook bijgedragen hebben aan het in stand houden van het “systeem NAK”, past ons zelfreflectie. Indien nodig zal ik dat ook in mijn blog tot uitdrukking laten komen. Ook zal ik niet schromen de dialoog aan te gaan indien er voor mij of voor ons belangrijke leerpunten zijn voor de leiding of leden van de NAK.

Met de oprichting van mijn blog wil ik uiting geven aan mijn leerproces van de afgelopen tijden. Tot hulp van ons zelf en mogelijk ook voor anderen.

Want de “Apostolische Beweging” ontstaan in het midden van de 19e eeuw zal mijn hele leven mijn interesse houden.

Met vriendelijke groet

Gerrit Sepers

[i] Peter Rosegge: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Rosegger en https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Rosegger [ii] Joop Lindeman werd in zijn twintiger jaren lid van de Nieuw-Apostolische Kerk (NAK) in de gemeente Kruitgracht te Groningen. Joop werd al snel Priester en Jeugdleider. Hij was een echte vrijdenker. Daarom was hij onder jonge mensen in de kerk zeer geliefd. Hij gaf op de jeugd bijeenkomsten ruimte om van gedachten te wisselen. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Samen hebben wij in de periode van 1968 t/m 1982 veel contact gehad en zinvolle gesprekken gevoerd. In 1982 vertrokken wij als gezin naar het midden van het land alwaar ik binnen de kerk een regionale functie bekleedde. Bij latere ontmoetingen heeft Joop mij verteld dat zijn progressiviteit lokaal niet op prijs werd gesteld en hij zijn ambt moest inleveren. Hij heeft daarna de kerk verlaten omdat hij geen enkele ruimte kreeg zijn ideeën binnen de kerk naar voren te brengen. Hij is daarna jarenlang lekenprediker geweest in de Doopsgezinde Gemeente te Leeuwarden. Hij heeft zich als autodidact verdiept in theologische en filosofische onderwerpen. Het bovengenoemde gedicht van Rosegger getuigt van zijn zoeken naar vrijheid. Ik werd door deze regels ook innerlijk geraakt. Ik ben blij dat zijn dochter Erna mij heeft uitgenodigd voor dit bijzondere afscheid. In een later blog kom ik hier nog op terug.


Ontluikend Platycodon of Ballonklokje

877 weergaven6 opmerkingen
Post: Blog2_Post
bottom of page