top of page

Foto Collages

Bijgewerkt op: 9 nov. 2021

WLGS 20-15 4 juli 2020

Update: 09-11-2021


Zaterdag 4 juli ben ik ook een rubriek "foto collages" gestart. Wij hebben thuis een uitgebreid familie archief van vele foto's uit onze wederzijdse familie. Hieronder zijn talloze foto's die een relatie hebben met de Apostolische beweging en in het bijzonder de NAK.

Alle foto's die ik hierop zal plaatsen komen altijd op enigerlei wijze terug in geschreven teksten. Foto's hebben soms meer zeggenskracht dan woorden alleen.

Voorlopig breng ik geen duidelijke structuur aan in de volgorde. Hier en daar voeg ik een kort commentaar aan toe.


ad*: mocht iemand bezwaar hebben tegen de publikatie van een foto waarop hij/zij afgebeeld staat, dan vraag ik u mij onverwijld op de hoogte te stellen. Dan zal ik deze foto verwijderen.


Stamapostel JG Bischoff betreedt Grand Hotel Frigge in de Herestraat te Goningen met daarachter de latere Apostel Tjark Bischoff (geen familie) voor een eerste bezoek aan de Nederlandse kerk provincie na WO II. JG Bischoff mocht na WO II een aantal jaren geen buitenlandse reizen maken. Aangezien de HAZEA na de WO II door het vertrek van een zeer groot aantal brs en zrs die zich vereningd hebben in het Apostolisch Genootschap tot 1/10 van het oorspronkelijke aantal was gedecimeerd, was het een logische stap dat de eerste dienst in Noord Nederland werd gehouden aangezien daar de meeste leden woonden.

De dienst werd gehouden in de Oosterkerk.Deze foto stamt uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Zeer waarschijnlijk gemaakt in de consistorie van de kerk te Arnhem voor een gezamenlijke dienarenvergadering van HAZEA en de Nederlandse twijg van de NAK. Op basis van het feit dat DAp. Walter Schmidt hierbij aanwezig is. Hij is namelijk al eerder als de DAp voor deze Nederlandse twijg ingezet. Op deze historisch belangwekkende foto v.l.n.r. Walter Schmidt, Fritz Bischoff (zoon van JGB), Stammapostel Johan Gottfried Bischoff, Tjark Bischoff en Herman Schumacher.


"Oom Yske" na de dienst in gesprek met een ernstig langdurig gehandicapte zuster.

Evanglist de Vries en zijn echtgenote waren musici pur sang en grote promotores van vocale en instrumnetale muziek.Hier twee afbeeldingen van Opziener Versteegh. Links samen met zijn echtgenote Geertje Banning voor een veertig jarige zegen op hun huwelijk in 1979. De gezondheid van de Opziener in ruste laat dan al duidelijk te wensen over. En rechts een foto van hem uit zijn jonge jaren.Groepsfoto na de dienst, gehouden door Apostel Pos. Hierop in het midden Fam A. Versteegh, het robijnen huwelijkspaar. Daarom heen vele oude bekenden: Fam. Moesker, Fam. Guit, Hr Touw, Hr. Bruinenberg, Hr. Mik, Fam. Bram van Asperen sr (voorgrond), DEv de Vries, Pr. Blink sr, Fam. Stappenbeld, Fam. G. Lakerveld, Fam. Barelds, Fam. G.Mik, Fam. Lem, Pr. J. Dunning, Ev. Mertens, Fam J.Nijland, Fam. W. Sepers.


Tijdens een Stamposteldienst

op de voorgrond Fam. Eschweiler. De broeder was violist in het Bandungs Filharmonisch orkest ten tijde dat zij nog in Indonesië woonden. Deze broeder heeft ook een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van instrumentale muziek in de gemeente Groningen.

De rol van zijn echtgenote komt nog later terug in een blog over de Antillen.

Tweede Pinsterdag 1981 - Gemeenschapsdag voor de districten Groningen en Assen

Er zijn vele bekende gezichten van weleer te zien....


wordt vervolgd624 weergaven2 opmerkingen

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

Wat veel 'oude' bekende gezichten!

Like

boumanko
boumanko
Jul 04, 2020

Ha, leuk, plaatjes!

Like
Post: Blog2_Post
bottom of page